Jdeme životem spolu s vámi

Domino na Vltavě

Domino na Vltavě

Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním Městské charity České Budějovice - splouvalo řeku Vltavu. Celá akce byla zaměřena na zážitkovou terapii, nácvik sebepéče v přírodních podmínkách, práci ve skupině a vzájemnou toleranci a pomoc.

Ve dnech 23. - 24. 7. 2013 jsme se vydali vstříc dobrodružství na raftech při splouvání řeky Vltavy. Trasa byla naplánována z Vyššího Brodu do Českého Krumlova s přespáním na půli cesty v kempu Branná. 

O tom, že jsme již zkušení „rafťáci“, svědčí i fakt, že naše dvanáctičlenná posádka absolvovala bezmála 40 km po vodě a do cíle naší plavby jsme dorazili všichni zdraví a s dobrou náladou.

Po cestě jsme dělali pravidelné zastávky pro načerpání sil či z důvodu úkrytu před deštěm. Během naší jízdy jsme úspěšně zdolávali jezy a nevyhnuli jsme se i jedné pořádné „spršce“.

Vyzkoušeli jsme si závod raftů a neodolali jsme ani pokušení svést osvěžující vodní bitvu, která nás ochladila v parném letním odpoledni. 

Děkujeme firmě Kanak za její úžasnou cenovou nabídku a péči, kterou nám během celého našeho vodáckého dobrodružství věnovala.

Na závěr pěkně po vodácku AHOOOOJ a v příštím roce opět na Vltavě!

 

Kateřina Kosová, vedoucí Domina