Jdeme životem spolu s vámi

Autentická křížová cesta bezdomovců

Autentická křížová cesta bezdomovců

Dům sv. Pavla při Městské charitě Č. Budějovice připravuje každoročně také k velikonocům silný zážitek jak pro samotné bezdomovce, tak pro veřejnost. Letos to byla křížová cesta z jejich prostředí.

V pátek 22.3. bezdomovci představili výsledek své skupinové práce - Křížovou cestu - svým podobně žijícím přátelům i široké veřejnosti. Předčítali postupně jednotlivá zastavení, mnohdy až dojemně neuměle, vztažená na jejich život. Po posledním zastavení - Ježíš uložen do hrobu - následovalo zapalování svíček za jednotlivé bezdomovce, kteří v Č. Budějovicích v posledních letech zemřeli.

Nechybělo ani závěrečné slovo otce biskupa Pavla Posáda a jeho požehnání bezdomovcům i všem přítomným. Celá slavnost byla zakončena pohoštěním.

 Vlastní text křížové cesty

 • 1. Zastavení Ježíš je odsouzen. Byl jsi bez viny, a přesto tě odsoudili. I my jsme často souzeni nejen soudy, ale i pohledy lidí, kteří nás potkávají na ulici.
 • 2. Zastavení Ježíš přijímá kříž. Mlčky jsi přijal to nejkrutější utrpení. Ať i my dokážeme být odvážní a přijímáme své životní kříže.
 • 3. Zastavení Ježíš padá pod křížem poprvé. Padnul jsi pod těžkým křížem. I my často nezvládáme sami sebe a končíme v bludném kruhu. Kéž bychom se dokázali zvednout stejně jako ty.
 • 4. Zastavení Ježíš se potkává se svou matkou. V davu plném nenávisti potkáváš člověka, který tě miluje – matku. Ať si i na drsné ulici uvědomíme, že jsme nebyli jen zatracováni, ale i milováni.
 • 5. Zastavení Šimon pomáhá nést kříž. Abys nezemřel dříve, než tě ukřižují, donutili Šimona, aby ti pomohl. Děkuje tímto všem, kteří nám pomáhají, a ať je jejich pomoc opravdová a ve svém úsilí vytrvají.
 • 6. Zastavení Veronika podává Ježíšovi roušku. Veronika byla odvážná žena a nebála se ti v nenávistném davu projevit soucit. Kéž bychom i my našli více odvahy postavit se zlu.
 • 7. Zastavení Ježíš padá pod křížem podruhé. Zvednout se po druhém pádu bývá mnohem těžší. Stejně je to i s temnotou naší závislosti. Kéž bychom našli světlo i v této tmě.
 • 8. Zastavení Ježíš potkává plačící ženy. Soucit plačících žen měl daleko k soucitu Veroniky. Přilákala je spíše zvědavost a senzace. Ať se dokážeme zbavovat pokrytectví a s druhými opravdově cítit.
 • 9. Zastavení Ježíš padá pod křížem potřetí. Mnozí z nás podlehnou vidině rychlého zbohatnutí a hazardu. Je potom snadné upadnout do dluhů a nekonečných exekucí. Dej, ať v sobě najdeme sílu se znovu zvednout jako ty.
 • 10.Zastavení Ježíš svlečen ze šatů. Přišel jsi o veškerou svoji důstojnost. Úplně tě svlékli ze šatů. I nám někdy připadá, že jsme nazí a každý s námi pohrdá.
 • 11.Zastavení Ježíš ukřižován. Hřeby, které projížděly tvýma rukama a nohama, působily nesnesitelnou bolest, kterou si trpělivě snášel. Ať jsme silní i v překonávání vlastních bolestí.
 • 12. Zastavení Ježíš na kříži umírá. Děsíme se smrti a snad ještě více utrpení spojeného s umíráním. Kéž bychom našli alespoň zlomek tvé síly, až přijde naše hodina.
 • 13. Zastavení Ježíš položen do klína své matky. Nejsme ženy, ani matky, a proto se můžeme jen domnívat, jak strašné je pro matku mrtvé dítě v klíně. Každý z nás myslí v tomto okamžiku na svoji matku.
 • 14. Zastavení Ježíš položen do hrobu. Tvůj hrob nám připomíná naše kamarády, kteří zemřeli na ulici a se kterými se chceme při této příležitosti znovu rozloučit.

Související galerie