Jdeme životem spolu s vámi

Bezdomovci mohou říct svá přání a názory

Vedení Domu sv. Pavla v Č. Budějovicích se rozhodlo více naslouchat přáním lidí bez domova. Každý první čtvrtek v měsíci se večer (od 18 hod.) koná tzv."skupina s vedoucí".

V tento den je na skupinovém sezení uživatelů přítomna vedoucí a sociální pracovnice nízkoprahového denního centra a noclehárny a uživatelé mohou vznášet přímo své dotazy, stížnosti, námitky a návrhy či nápady na služby nabízené v Domě sv. Pavla i na situace, v nichž se každý z nich jako osoba bez přístřeší v životě nachází. Tyto skupiny mají slušnou účast (vždy zhruba 12 lidí) z řad uživatelů všech nabízených služeb.

O aktivním zapojení bezdomovců také v článku Bezdomovci si sami malují...