Jdeme životem spolu s vámi

Vánoce bezdomovců - večeře, dárky, nocleh zdarma

Vánoce bezdomovců - večeře, dárky, nocleh zdarma

I lidé, kteří právě nemají svůj vlastní domov, prožívají vánoce. Slavnostní večeři se vším, co k tomu patří, pro ně již tradičně připravuje Městská charita České Budějovice.

V úterý 19.12. se v Domě sv. Pavla (sociální služby pro osoby bez přístřeší) konala vánoční večeře pro bezdomovce. Podávalo se tradiční menu: rybí polévka, smažený kapr se salátem, vánočka a cukroví s kávou.

Večeře se zúčastnilo přes sto bezdomovců a každý si odnesl i malý dárek.

Na výzdobě denního centra, vaření, smažení, pečení a balení dárků se podíleli zaměstnanci Domu sv. Pavla, Terénní program Městské charity a studenti Biskupského gymnázia, kteří i se svou profesorkou pomáhali při roznášení jídel a celkové koordinaci večeře.

Vánoční atmosféru přišel několika slovy podpořit také biskup Pavel Posád, Mgr. Michaela Čermáková (ředitelka Diecézní charity) a Mgr. Josef Hes (ředitel Městské charity ČB).

V tento den - jako další vánoční dárek - byla  nocležna pro klienty zdarma, stejně tomu bude i 24.12. a 25.12..

Chtěli bychom touto cestou poděkovat i sponzorům, kteří nám pomohli svými dary celou akci uskutečnit: Cukrárna u Broučků, Laprod, A.k. s.r.o., Kongregaci sester Nejsvětější Svátosti České Budějovice, Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o., Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, Českobudějovická drbna.

Děkujeme také slečně Romaně Crhákové, která z vlastní iniciativy uspořádala sbírku šatstva a hygienických potřeb a samozřejmě všem lidem, kteří se na ní podíleli.

 

Zároveň děkujeme všem dalším "drobným" dárcům z řad veřejnosti, kteří nám letos umožnili připravit našim klientům hezké vánoční dárky.

Související články