Jdeme životem spolu s vámi

Koktejl párty v NZDM Jiloro

Koktejl párty v NZDM Jiloro

K příležitosti Mezinárodního dne koktejlů pořádalo nízkoprahové zařízení Srdíčko - Jiloro (ve vyloučené lokalitě v Č. Budějovicích) v pondělí 13.05. Koktejl párty.

Celá akce se nesla ve velmi radostném duchu. Aby ne, bylo také co oslavovat. Za prvé vynikající výsledek práce naší kolegyně Terezky Gulové, která celý půl rok s dětmi pilně připravovala projekt Malá energetická akademie, jenž byl v soutěži E.onu oceněn 1. místem. Dále je nutné zmínit také velký sportovní úspěch našich fotbalistů. V rámci turnaje Sv. Jana Boska v malé kopané v sobotu 11.5.2013 byli zaslouženě odměněni zlatou medailí.