Jdeme životem spolu s vámi

Hlínoví detektivové ve V.I.P.

Hlínoví detektivové ve V.I.P.

Hlínoví detektivové je interaktivní program organizace Hrát2Objevovat, který jsme pro děti zprostředkovali a zařadili do programu NZDM V.I.P., jehož prostřednictvím se děti dozvídají o půdě a o všem, co je s ní spjato. Program je určen předškolákům a žákům ZŠ až do 2. třídy. Této věkové skupině jsou přizpůsobeny veškeré aktivity a náplň programu.

Celý program Hlínoví detektivové odstartoval 8. 8. ve dvě hodiny odpoledne a s velikým očekáváním. Pro 24 nedočkavých dětí byl připraven naprosto okouzlující a úžasně připravený program na poznání všeho co se v půdě odehrává.

První blok začínal tím, že se vyprávělo co všechno v půdě žije, jak to zde funguje, k čemu každá rostlinka a každý tvoreček slouží. Děti se teoreticky dozvěděly o mravencích, žížalách, složení půdy.

Další blok obsahoval již praktickou ukázku toho, jak se půda aktivně tvoří, jak se všechny možné organismy přeskupují a vzájemně fungují. Tento blok byl ještě o to zajímavější v tom, že všechny součásti půdy byly znázorňovány jako jedlé. Sušenky představovaly rozdrobený písek, kakao půdu samotnou, gumové žížaly ty skutečný, a různé další jedlé kamínky.

Ve třetím praktickém bloky byly pro děti připraveny bedýnky s opravdovou půdou, kde děti pomocí pinzet, pomocí lupy a mikroskopu hledaly tvorečky co se v půdě nacházejí. Největší radost vyvolal mravenec, menší pak žížala.  Následně si děti zapsaly a zakreslily všechno co ve vzorcích půdy objevily.

Na závěr jsme se podívali pod mikroskopem na vzorky žížaly, půdy a půdních organismů. Naším cílem bylo rozvíjet mimoškolní činnost, podporující vzdělávání dětí hravou a netradiční formou, což se nám mimořádně povedlo a na dětech byl po celou dobu programu vidět velký zájem o věc. Akce se velice vydařila a nadmíru uspokojila naše očekávání.

Související galerie