Jdeme životem spolu s vámi

Vyhráli jsme s Husem

Vyhráli jsme s Husem

...v rámci soutěže, kterou připravilo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci s firmou Piatnik Praha s.r.o. k výstavě „Mistr Jan Hus a Kostnický koncil".

Jelikož i my jsme se s uživateli obou Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež jak V.I.P. tak i Srdíčko - Jiloro a děti z uživatelských rodina Sociálně aktivizačních činností pro rodiny s dětmi SASANKA zúčastnili soutěže o věcné ceny a dárky, které do soutěže připravila firma Piatnik Praha s.r.o., netrpělivě jsme čekali na vyhlášení vítězů. A hle! Jsme mezi vítězi!

Ve středu 24. 6. jsme si tedy v 11 hodin dopoledne byli převzít ceny v Jihočeském muzeu.

Více k vyhlášení vítězů zde a na fotografie z předávání cen se můžete podívat zde.

http://www.muzeumcb.cz/jihoceske-muzeum/aktualne-3/ceny-pro-viteze-souteze-stredovek-doba-ve-ktere-zil-mistr-jan-hus.html

http://www.muzeumcb.cz/vzdelavani/udalo-se-1/predani-cen-od-spolecnosti-piatnik.html

Tímto děkujeme Jihočeskému muzeu a firmě Piatnik Praha s.r.o. !