Jdeme životem spolu s vámi

Základní informace k Tříkrálové sbírce 2014

Základní informace k Tříkrálové sbírce 2014

Přehled o konání sbírky, záměru a vyhodnocení loňské Tříkrálové sbírky naleznete zde. Jak vypadají jednotné kasičky vidíte na obrázku.

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2014, je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2014 se v celostátním měřítku uskutečňuje již počtrnácté. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Výnos sbírky se rozděluje podle tohoto klíče:

 • 65 % místní charita, kde se výnos vykoledoval (v tomto případě tedy Městská charita Č. Budějovice)
 • 15 % projekty diecézní charity
 • 10 % humanitární pomoc
 • 5 % projekty pomoci organizované sekretariátem Charity ČR
 • 5 % režijní náklady na pořádání sbírky.

Peníze z Tříkrálové sbírky 2014 budou použity takto:

 • 50 % na podporu a obnovu vozového parku (abychom se měli jak dostávat k potřebným, o které se staráme)
 • 30 % na Domino (práce s duševně nemocnými v dílnách - keramika, šicí dílna apod.)
 • 20 % na Dům sv. Pavla (zdravotní ošetření a výdej polévek lidem bez domova)

Žehnání koledníkům: Náměstí Přemysla Otakara II, pondělí 6. 1. 2014

 • 14.15 scénka o narození Ježíše v Betlémě a příjezd tří králů na koních
 • 14.30 pozdrav primátora Juraje Thomy a požehnání koledníkům biskupem Pavlem Posádem

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2013

Výnos Tříkrálové sbírky 2013 za Městskou charitu Č. Budějovice byl 160 344,- Kč. Městská charita České Budějovice rozdělila 104 tis. Kč ("svých" 65 %) takto:

 • 52 tis. Kč (50 %) na podporu a obnovu vozového parku (abychom se měli jak dostávat k potřebným, o které se staráme)
 • 31 tis. Kč (30 %) na Domino (práce s duševně nemocnými v dílnách - keramika, šicí dílna apod.)
 • 21 tis. Kč (20 %) na Dům sv. Pavla (zdravotní ošetření a výdej polévek lidem bez domova)

Kontaktní osoba (koordinace Tříkrálové sbírky a tisková mluvčí): Mgr. Gabriela Kombercová, tel. 733 755 969, e-mail: gabriela.kombercova@mchcb.cz