Jdeme životem spolu s vámi

Jak koleduje azylový dům

Jak koleduje azylový dům

Zaměstnanci Domu sv.Pavla Č. Budějovice se pustili do koledování naplno. Začali netradičně - na hokejovém utkání, v neděli pak vyrazili do okolních obcí.

Ve středu 7.1. se koledníci v „mužné“sestavě vydali na hokejové utkání.Tradiční královský oblek dozdobili šálami v barvách českobudějovického hokejového klubu a vydali se na koledu.Hokejová atmosféra koledování příjemně podbarvila a fanoušci přijali koledníky s humorem,i s pochopením.

V neděli 11.1. pak proběhlo tříkrálové koledování v obcích Dubné a Branišov, nedaleko od Českých Budějovic. Dubné zaplavilo 15 nadšených koledníčků, kteří se hned po požehnání rozešli na své předem určené „štace“ a v Branišově se na koledu vydali 3 neméně nadšení koledníčci. Jejich upřímný smích a dobrá nálada „nakazily“ i nás dospělé, a tak jsme si všichni nedělní koledování opravdu užili a malým koledníkům posíláme velké poděkování. Velký dík patří samozřejmě i paní starostce obce Dubné - Boženě Kudláčkové, paní starostce obce Branišov - Evě Návarové a paní Petře Voborské. Jen díky jejich obětavosti a skvělým organizačním schopnostem bylo nedělní koledování tak příjemné a podařené.