Jdeme životem spolu s vámi

Příjezd tří králů a žehnání koledníkům

Příjezd tří králů a žehnání koledníkům

V úterý v 16.00 hod. bude na českobudějovickém náměstí tradiční příjezd tří králů na koních. Zazní pozdrav primátora Jiřího Svobody a požehnání koledníkům biskupem Pavlem Posádem, vystoupí Rožmitálské tanečnice, shlédnete scénku o narození Ježíše v Betlémě. Občerstvení při akci je zdarma – polévku uvaří a osobně bude rozdávat známý kuchař Petr Stupka.

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2015, je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2015 se v celostátním měřítku uskutečňuje již popatnácté. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Výnos sbírky se rozděluje podle tohoto klíče:

 • 65 % místní charita, kde se výnos vykoledoval (v tomto případě tedy Městská charita Č. Budějovice)
 • 15 % projekty diecézní charity
 • 10 % humanitární pomoc
 • 5 % projekty pomoci organizované sekretariátem Charity ČR
 • 5 % režijní náklady na pořádání sbírky.

Peníze z Tříkrálové sbírky 2015 budou použity takto:

 • 50 % na podporu Komplexní domácí péče
 • 30 % na Domino (práce s duševně nemocnými v dílnách - keramika, šicí dílna apod.)
 • 20 % na Dům sv. Pavla (zdravotní ošetření a výdej polévek lidem bez domova)

Žehnání koledníkům: Náměstí Přemysla Otakara II, úterý 6. 1. 2014 v 16.00 hod.

 • příjezd tří králů na koních
 • pozdrav primátora Jiřího Svobody a požehnání koledníkům biskupem Pavlem Posádem
 • vystoupení Rožmitálských tanečnic
 • scénka o narození Ježíše v Betlémě

Občerstvení při akci je zdarma –

polévku uvaří a osobně bude rozdávat známý kuchař Petr Stupka

Pro děti bude nafukovací skákací hrad

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2014

Výnos Tříkrálové sbírky 2014 za Městskou charitu Č. Budějovice byl 225.165,- Kč.

Kontaktní osoba (koordinace Tříkrálové sbírky a tisková mluvčí):

Mgr. Gabriela Kombercová, tel. 733 755 969, e-mail: gabriela.kombercova@mchcb.cz