Jdeme životem spolu s vámi

Den Městské charity Č. Budějovice

se uskuteční ve středu 10. 10. od 10 do 17 hodin v v sále „OREL“, Lannova třída č. 12, 2. patro (nad restaurací „Vatikán“)

V rámci Dne Městské charity se můžete seznámit s činností Komplexní domácí péče (Pečovatelská služba, Osobní asistence, Charitní ošetřovatelská služba) a Oblasti sociálně znevýhodněných (Azylový dům, práce s dětmi a mládeží, práce s osobami s duševním onemocněním). Součástí bude mimo jiné i prodejní výstava výrobků střediska „DOMINO“.

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Na setkání s Vámi se těší kolektiv zaměstnanců Městské charity