Dům sv. Pavla - služby pro osoby bez domova

Riegrova 32, České Budějovice, 370 01 Vedoucí zařízení: Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Mgr. Václava Businská - projektová manažerka Mgr. Vlasta Krýchová, DiS - sociální pracovnice Barbora Bradová, DiS. - sociální pracovník Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice Mgr. František Voják - nepedagogický výchovný pracovník Bc. Michaela Ferdanová, DiS. - pracovnice v soc. službách

Seznam služeb: