Jdeme životem spolu s vámi

Dům sv. Pavla - Azylový dům


 • Tel.: 387 315 388, 774 655 355
 
Riegrova 32, České Budějovice, 370 01 Vedoucí služby: Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:
 • - dluhové poradenství

 • - výuka internetu, práce na PC

 • - psychoterapie (skupinová i individuální)

 • - pastorační asistence

 • - potravinová výpomoc

 • - prodej základních potravin a hygienických potřeb

 • - šatník

 • - Nový prostor (pracovní terapie, prodej časopisu)

 • - monitoring zdravotního stavu uživatelů

Azylový dům (Dům sv. Pavla)

Městská charita České Budějovice

 

Poslání:
 • podpořit muže starší 18 let bez bydlení a bez práce k tomu, aby vlastní bydlení a práci opětovně získali. 

 

Základní činnosti Domu sv. Pavla – azylový dům:

(podle § 57 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.):

   

 • pomoc při zajištění stravy

 • poskytnutí ubytování

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

návrat na hlavní stránku

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Václava Businská - projektová manažerka Mgr. Vlasta Krýchová, DiS - sociální pracovnice Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice Mgr. František Voják - nepedagogický výchovný pracovník