Jdeme životem spolu s vámi

Zahájení Tříkrálové sbírky v Č. Budějovicích

Zahájení Tříkrálové sbírky v Č. Budějovicích

V úterý 3. 1. uvítali v Českých Budějovicích tři krále na koních primátor města Juraj Thoma, světící biskup Pavel Posád a ředitel místní charity Josef Hes.

Scénka "Vítání tří králů" probíhala u improvizovaných jeslí před českobudějovickou radnicí. Spolu s Marií, Josefem a Ježíškem zde tak tříkrálové na koních ohlašovali zahájení již tradiční tříkrálové sbírky.

Biskup Posád připomněl, že prvotním posláním akce je šířit radostnou zprávu o narození Krista.

Pak již se koledníci za zvuku kapely rozběhli střídavě mezi přítomné nebo do fronty na bezplatně zde charitou pečené palačinky. Postupně se i vystřídali na koních, takže o zábavu měli rozhodně postaráno.

Záštitu nad celou akcí převzal a koledníky přišel osobně pozdravit také primátor města Juraj Thoma.