Aktivitou k lepší kondici i náladě
23. září 2020 Aktuálně

Aktivitou k lepší kondici i náladě

Projekt Městské charity České Budějovice zaměřený na smysluplné trávení volného času seniorů se po nucené koronavirové přestávce v letních měsících opět rozjel naplno. Senioři z Borku a Rudolfova si díky němu rozšiřují obzory, sdílejí zkušenosti a věnují se kreativním i pohybovým činnostem

Hlavním cílem projektu je oživit komunitní život seniorů a umožnit jim setkávání v rámci společných aktivit, jako je trénování paměti, Bingo, výtvarné dílny, odborné přednášky a vycházkové akce. Senioři se seznámí s novinkami z oblasti racionální výživy, zopakují si zásady první pomoci, popovídají si i zazpívají u táboráku. Velmi oblíbená je jóga pro zdravá záda, která probíhá dvakrát týdně na Borku.  Akce jsou organizovány Městskou charitou České Budějovice a místem konání jsou Dům s pečovatelskou službou v Rudolfově a Dům zvláštního určení na Borku a jejich nejbližší okolí.  Všechny výše uvedené aktivity jsou určeny nejen pro klienty těchto zařízení, nýbrž pro všechny seniory z dané lokality.

Projekt Aktivitou k lepší kondici i náladě je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

nove_logo kraje

Kontakt pro dotazy: 
Mgr. Václava Businská
zástupkyně ředitele
manažérka procesů a zdrojů
tel. 731 604 193, 387 718 351
vaclava.businska@cbudejovice.charita.cz