Nejdřív střecha - pomoc k nezaplacení
20. srpna 2020 Aktuálně

Nejdřív střecha - pomoc k nezaplacení

Díky projektu Nadace Olgy Havlové - Nejdřív Střecha jsme opět mohli podat pomocnou ruku člověku, který se ocitl v bezvýchodné situaci. Tento projekt umožňuje proplacení ubytování na azylovém domě po nezbytně nutnou dobu k vyřešení dané situace klienta. Přinášíme vám k přečtení jeden z mnoha příběhů, které tento projekt podporuje. 

Pan Jozef se stal obětí trestného činu - byl okraden spolubydlícím o veškeré úspory. Z tohoto důvodu se dostal do platební neschopnosti a pro nezaplacení nájmu byl vystěhován. Na azylový dům v Domě sv. Pavla jej nasměroval policista PČR, který mu první kontakt zároveň předjednal. Situace p. Jozefa byla o to složitější, že je ve špatném zdravotním stavu (2x týdně dochází na dialýzu) a jeho velkým a nerozlučným parťákem je jeho fenka labradorského retrívra Leontýnka. Tato sociální služba neumožňuje ubytování klienta se svým zvířecím kamarádem a  tak nastal kolotoč jednání, jak tuto nelehkou životní situaci vyřešit. Ve spolupráci s PČR se nakonec zadařilo vyjednat dočasné umístění fenky v útulku, kam za ní p. Jozef každý den docházel a bral si jí ven.

Vzhledem k tomu, že klient byl bez financí a neměl si z čeho hradit ubytování, navrhli jsme ho jako zájemce do projektu Nejdřív střecha - Nadace Olgy Havlové. Z tohoto projektu bylo klientovi hrazeno ubytování po dobu 2 měsíců, během kterých měl dostatek času na řešení své životní situace. Vzhledem k tomu, že má pan Josef příliš nízký důchod, aby pokryl platbu za ubytování a zároveň nákup životně důležitých léků a potravin, zažádal si i o dávky hmotné nouze (nyní je žádost v jednání) a začal si hledat jiné, trvalejší, bydlení, kde by mohl být i se svojí fenkou. Po dvou měsících strávených v Domě sv. Pavla se mu zadařilo, a odešel bydlet ke svému kamarádovi. S klientem naše sociální pracovnice zůstávají v kontaktu i nadále a řeší s ním vše potřebné. 

logo-bigVDV