Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. zajišťuje dětem kontakt se školou
8. února 2021 Aktuálně

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. zajišťuje dětem kontakt se školou

V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež V.I.P. bývá od pondělí do pátku živo. Navštěvují ho děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí, zejména z lokality Palackého náměstí. V rámci klubů a klubíků zde smysluplně tráví volný čas, chodí sem na pravidelné doučování, interaktivní přednášky a besedy, sportují a učí se novým dovednostem.

Jinak tomu nebylo ani v roce 2020, kdy NZDM V.I.P. flexibilně reagovalo na nepříznivou epidemiologickou situaci a potřeby svých uživatelů. Omezená možnost realizace skupinových aktivit byla vyvážena zesílenou podporou jednotlivců. Nová zkušenost při jarním lockdownu se zprostředkováním kontaktu dětí se školou, umožněním komunikace s vyučujícími, podporou při zpracování domácích úkolů a pochopení látky usnadnila přechod z běžných aktivit na „nouzové“ v druhé koronavirové vlně. Pro děti z nízkopříjmových rodin by byl kontakt se školou bez potřebné techniky, odborného vedení, podpory a motivace ve většině případů velmi problematický.  

Jaký bude rok 2021, nevíme. Ale rozhodně opět uděláme maximum proto, aby se i děti, které nemají potřebné zázemí, mohly začlenit do hlavního vzdělávacího proudu, měly možnost a motivaci k dalšímu vzdělávání a posléze k začlenění do pracovního procesu.

Realizace projektu Učíme se po škole 2020 byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory integrace romské menšiny v roce 2020.