Poděkování za dar v podobě oxygenerátoru
15. září 2020 Aktuálně

Poděkování za dar v podobě oxygenerátoru

Díky novému kyslíkovému koncentrátoru, který jsme prostřednictvím Charity Česká republika dostali darem, můžeme tuto zdravotní pomůcku využívat nejen v rámci poskytování domácí zdravotní péče, ale můžeme ji zároveň začlenit na seznam kompenzačních pomůcek určených k zapůjčení.

Často je obtížné, někdy nemožné, vyjít vstříc všem, kdo naši pomoc potřebují. Vždy je pro nás velmi těžké z důvodu omezené kapacity pracovních sil nebo nedostatku zdravotních pomůcek odmítnout pomoc, obzvláště když z praxe víme, jak moc si člověk právě v situacích, když je nemocný, přeje zůstat ve známém prostředí s těmi, kdo jsou mu nejbližší. Dvojnásob to platí u seniorů, kteří žijí bok po boku celá desetiletí. Pokud je z výše uvedených důvodů jediným východiskem hospitalizace, nepřispívá to k psychické pohodě a potažmo ani ke zlepšení zdravotního stavu nikoho ze zúčastněných. Proto děkujeme jménem Městské charity České Budějovice i jménem našich uživatelů za kyslíkový koncentrátor, který pomůže rozšířit rozsah námi poskytované péče. Děkujeme, že dáváte možnost těm, kdo si to nejvíce zaslouží, zůstat spolu tam, kde se cítí nejlépe. Děkujeme, že pomáháte!