Výroční zpráva Městské charity České Budějovice za rok 2019
2. července 2020 Aktuálně

Výroční zpráva Městské charity České Budějovice za rok 2019

Městská charita České Budějovice vydala výroční zprávu za rok 2019. Velké poděkování patří všem našim dobrovolníkům za jejich čas a energii věnovanou našim projektům. Děkujeme také dárcům a donátorům za jejich přízeň a víru v naši práci a hlavně děkujeme všem našim klientům, o které pečujeme s láskou a nasazením. Ve výroční zprávě najdete přehled našich služeb, projekty, akce, ale také ekonomické informace o naši organizaci.

Výroční zpráva za rok 2019