Služba pro lidi bez domova na ulici

Terénní program

Poskytujeme pomoc osobám bez domova a osobám v krizové životní situaci (problémy s bydlením/udržení bydlení, řešení dluhů a exekucí, hledání zaměstnání, doprovody na úřady, k lékaři, vyřizování osobních dokladů atd.). Pomáháme lidem z ulice zajistit jim jejich základní životní potřeby a umožnit jim vrátit se zpět do normálního života. Služba je poskytována zdarma.


Příklad dobré praxepeople-850097_1920

Pracovnice Terénního programu s panem Jiřím spolupracuje již několik let a je mu nápomocná při vedení a udržování domácnosti. Pan Jiří žil dlouhou dobu s vysokými dluhy, které nesplácel, proto mu neustále narůstaly. Díky její snaze se jí podařilo pana Jiřího motivovat k řešení jeho situace s dluhy. Nejprve začal své dluhy věřitelům postupně splácet na základě splátkového kalendáře. Později pracovnice pomohla panu Jiřímu navázat kontakt s organizací, která se zabývá insolvencí, kam ho zároveň doprovázela na schůzky a poskytovala mu potřebnou podporu. V současné době pan Jiří splácí dlužnou částku, terénní pracovnice je s ním v pravidelném kontaktu a snaží se dohlížet na to, aby uživatel svůj dluh splácel.


Provozní doba
PO - PÁ    7:00 - 16:00 hodin


Kde nás najdete: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice - budova Stavounionu

mapa Žižkova 12 orig

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice

MM     jihocesky kraj-barevne

Bc. Ingrid Dulawová

vedoucí Terénního programu, sociální pracovnice, koordinátor Tříkrálové sbírky