Stížnosti

Na kvalitu nebo způsob poskytovaných služeb Městské charity České Budějovice si lze stěžovat následujícím způsobem:

 • Způsob podání stížností: písemná forma (osobně, e-mail, schránka na stížnosti), ústní forma (osobně, telefonicky). Veškeré stížnosti lze podat i anonymně, tj. bez uvedení jména a podpisu stěžovatele.
  Stížnost mohou podat sami uživatelé, jejich rodinní příslušníci (př. partner, rodina), na základě jejich pověření také jimi zvolení zástupci (př. známý, pracovník služby apod.).
 • Vyřízení stížností: písemná stížnost (vyřizuje vedoucí dané služby, na kterou byla stížnost podána, vyřízení nejpozději do jednoho měsíce formou písemné odpovědi), ústní stížnost (vyřizuje vedoucí dané služby, na kterou byla stížnost podána, vyřízení nejpozději do jednoho měsíce formou písemné odpovědi), anonymní stížnost (ústní, písemná: vyřizuje vedoucí dané služby, na kterou byla stížnost podána, vyřízení nejpozději do jednoho měsíce formou písemné odpovědi a následným vyvěšením na nástěnku MCHČB).

 • Stížnost podávejte k rukám vedoucí služby: 
 • Proti vyřízení stížnosti se lze odvolat:

  Zástupci ředitele pro oblast služeb Městské charity České Budějovice – Mgr. Petra Brychtová (Městská charita České Budějovice, Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice, tel.: 739 529 3740, e-mail: _.GBRW6jf-uD5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r)

  Řediteli Diecézní charity – Mag. Jiří Kohout (Diecézní charita, Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice, tel.: 386 353 120, e-mail: reditel@dchcb.charita.cz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Zřizovateli - Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, 370 01 České Budějovice, 380 420 311, email: diecezni.biskup@bcb.cz
 • Případně si lze stěžovat na vyšších místech, jako je:

  Ministerstvo práce a sociálních věcí - Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2, Tel.: 221 921 111, e-mail: posta@mpsv.cz,
  Veřejný ochránce práv – ombudsmanka Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., Údolní 39, 602 00 Brno, Tel.: 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz
  Český Helsinský výbor - Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, : 257 221 142 nebo 773 115 951, e-mail: info@helcom.cz

Veškeré stížnosti jsou Městskou charitou evidovány a archivovány. Podání stížnosti na kvalitu či způsob poskytovaných služeb nemá vliv na další využívání těchto služeb.