Jdeme životem spolu s vámi

Komplexní domácí péče (KDP) Městské charity Č. Budějovice

Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice telefon, fax: 387 718 349

Pod Komplexní domácí péči spadají následující služby:

Charitní pečovatelská služba – CHPS (registrace č. 8321695)

Je terénní sociální služba, která je určena seniorům, dospělým a dětem s různými druhy postižení či omezení (zdravotní postižení, duševní, mentální, chronické či kombinované onemocnění). Služba poskytuje pomoc, podporu a péči v každodenních záležitostech života v domácnostech osob, které mají sníženou soběstačnost. Základním principem služby je poskytování pečovatelských úkonů. Prostřednictvím pečovatelské služby si klient smluvně sjednává vykonávání určitých úkonů péče o vlastní osobu a domácnost, nákupy, apod.

Domácí zdravotní péče - DZP

provádí odbornou zdravotní ošetřovatelskou péči v přirozeném domácím prostředí klienta. Tuto péči poskytují zdravotní sestry na základě doporučení ošetřujících lékařů. DZP poskytuje rovněž domácí hospicovou péči.

 Osobní asistence - OA (registrace č. 1280102)

je terénní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Sociální poradenství poskytujeme všem uživatelům služeb KDP. Sociální pracovnice KDP např. zprostředkovává doplňující či návazné sociální služby, pomáhá při vyřizování osobních záležitostí a v komunikaci s úřady. Spolupracuje také s rodinnými příslušníky a blízkými osobami uživatelů.

 Kompenzační pomůcky - uživatelé služeb KDP si mohou zapůjčit vybrané kompenzační pomůcky.

 

Domácí hospic České Budějovice - Městská charita

 

Domácí - terénní hospicová péče

V rámci Komplexní domácí péče zajišťujeme také Domácí - terénní hospicovou péči, aby člověk mohl důstojně a s minimální bolestí dožít svůj život ve svém domácím prostředí a mezi svými blízkými.

Domácí - terénní hospicová péče obsahuje jak prvky zdravotní (odborné zdravotnické výkony hrazené pojišťovnou), tak sociální (péče o hygienu, stravu apod.). Kromě toho zprostředkujeme psychickou i duchovní podporu nejen pro umrajícího, ale i pro jeho okolí (včetně následné pomoci pozůstalým).

 

Kontakty:

t%EhQMQBWgnjEK4uM7hdV64uK7N_1~l6jWmKD, tel. 731 604 510, e-mail 58AkOb9%WdBFRYUS8-umSW7r

t%EhVV~TR.5VV~LRbjgVvdjcLenVvbjcL, tel. 731 604 187, e-mail jana.bartosova@mchcb.cz

 

 

zpět na hlavní stránku

 

Domácí hospicová péče funguje spolehlivě už přes 20 let a není třeba za ni připlácet

Domácí hospicová péče funguje spolehlivě už přes 20 let a není třeba za ni připlácet

V posledních dnech se v tisku i na internetu (např. aktuálně.cz, Hospodářské noviny) dočítá česká veřejnost o špatně nastavených podmínkách financování hospicové péče poskytované v domácím prostředí a o nemožnosti doprovázet umírajícího pacienta více než 30 dní. „Rádi bychom uvedli věci na pravou míru. Domácí hospicová péče je poskytovaná už přes 20 let, a to Charitou Česká republika. Navíc je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a žádné časové lhůty ji neomezují,“ vysvětluje Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity ČR.

Děkujeme Porsche ČB

za příspěvek na nové vozy pro naše zdravotní sestry a zde můžete vidět fotky z předávání (šeku i aut). 

V Jihočeské deníku o nás psali též.

Video z předávání a žehnání nových vozů

Video z předávání a žehnání nových vozů

Díky tiskovému mluvčí Biskupství českobudějovického Mgr. Miroslavu Bínovi můžete sledovat předávání a žehnání nových vozů pro naší Charitu na tomto videu a číst podrobnější text. Více v článku.

Web domácí hospicové péče  

Ilustrační snímek Lubomír Kotek

Na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě seznámí Charita ČR veřejnost s novými webovými stránkami, které představí principy domácí hospicové péče a její charitní střediska přehledně na jednom místě.

Letní brigáda v Charitě Č. Budějovice

Letní brigáda v Charitě Č. Budějovice

Hledáte smysluplný letní přivýdělek? Městská charita Č. Budějovice nabízí možnost letní brigády na pozici Pracovník/ice v sociálních službách pro pracoviště Osobní asistence. Více v článku.

Dětský den na "Palačáku"

Dětský den na "Palačáku"

Tradiční dětský den v netradičním termínu uspořádali pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) V.I.P. Na pomoc si přizvali pracovníky NZDM Srdíčko-Jiloro a Sasrd SASANKY

Píší o nás v novinách

Městská charita ČB je lidem blízko

Přečtěte si o tom z tisku zde

Charita a péče o seniory

Článek Českobudějovického deníku ze dne 4.10.2016 o příkladné starostlivosti Charity o seniory v jejich přirozeném prostředí si můžete přečíst zde

Šlapali jsme oranžové kolo

Šlapali jsme oranžové kolo

Městská charita Č. Budějovice a Farní charita Zliv dostaly možnost od Nadace ČEZ "vyšlapat si" peníze na oranžovém kole.