Jdeme životem spolu s vámi

Komplexní domácí péče (KDP) Městské charity Č. Budějovice

Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice telefon, fax: 387 718 349

Pod Komplexní domácí péči spadají následující služby:

Charitní pečovatelská služba – CHPS (registrace č. 8321695)

Je terénní sociální služba, která je určena seniorům, dospělým a dětem s různými druhy postižení či omezení (zdravotní postižení, duševní, mentální, chronické či kombinované onemocnění). Služba poskytuje pomoc, podporu a péči v každodenních záležitostech života v domácnostech osob, které mají sníženou soběstačnost. Základním principem služby je poskytování pečovatelských úkonů. Prostřednictvím pečovatelské služby si klient smluvně sjednává vykonávání určitých úkonů péče o vlastní osobu a domácnost, nákupy, apod.

Domácí zdravotní péče - DZP

provádí odbornou zdravotní ošetřovatelskou péči v přirozeném domácím prostředí klienta. Tuto péči poskytují zdravotní sestry na základě doporučení ošetřujících lékařů. DZP poskytuje rovněž domácí hospicovou péči.

 Osobní asistence - OA (registrace č. 1280102)

je terénní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Sociální poradenství poskytujeme všem uživatelům služeb KDP. Sociální pracovnice KDP např. zprostředkovává doplňující či návazné sociální služby, pomáhá při vyřizování osobních záležitostí a v komunikaci s úřady. Spolupracuje také s rodinnými příslušníky a blízkými osobami uživatelů.

 Kompenzační pomůcky - uživatelé služeb KDP si mohou zapůjčit vybrané kompenzační pomůcky.

 

Domácí hospic České Budějovice - Městská charita

 

Domácí - terénní hospicová péče

V rámci Komplexní domácí péče zajišťujeme také Domácí - terénní hospicovou péči, aby člověk mohl důstojně a s minimální bolestí dožít svůj život ve svém domácím prostředí a mezi svými blízkými.

Domácí - terénní hospicová péče obsahuje jak prvky zdravotní (odborné zdravotnické výkony hrazené pojišťovnou), tak sociální (péče o hygienu, stravu apod.). Kromě toho zprostředkujeme psychickou i duchovní podporu nejen pro umrajícího, ale i pro jeho okolí (včetně následné pomoci pozůstalým).

 

Kontakty:

t%EhQMQBWgnjEK4uM7hdV64uK7N_1~l6jWmKD, tel. 731 604 510, e-mail 58AkOb9%WdBFRYUS8-umSW7r

t%EhVV~TR.5VV~LRbjgVvdjcLenVvbjcL, tel. 731 604 187, e-mail jana.bartosova@mchcb.cz

 

 

zpět na hlavní stránku

 

Domácí péče Charity

v Týdeníku Budějovicko dne 27. 2. zde

Město Č. Budějovice přispívá na sociální služby

Článek z Novin českobudějovické radnice zde

Auto pro CHARITU

Auto pro CHARITU

V úterý 9. 8. 2011 předala společnost ČEZ Správa majetku s.r.o. osobní automobil Renault Kangoo Městské charitě České Budějovice. Automobil doplní vozový park a bude využíván sociálními pracovníky za účelem poskytování komplexní domácí péče. Městská charita velice děkuje za poskytnutí tohoto daru. (více)

Ocenění pro Irmu Zemkovou

Ocenění pro Irmu Zemkovou

Dne 18. 1. 2011 uspořádala Česká asociace pečovatelské služby celorepublikovou konferenci spojenou s valnou hromadou a vyhlašováním cen. Vyznamenána byla i pracovnice Městské charity Č. Budějovice Irma Zemková.

Přestěhování a Předvánoční list KDP

Přestěhování a Předvánoční list KDP

Naše charitní služby - ošetřovatelská, pečovatelská, osobní asistence a půjčovna kompenzačních pomůcek se přestěhovaly! Najdete nás v bývalé budově Pozemních staveb, Žižkova ulice č. 12 (2.patro) a na telefonních číslech: 387 718 349, 378 718 208.

Celý list ke stažení zde