Posezení s charitou

11. 6. 2014 jsme pro naše uživatele a přátele Charity uspořádali malé posezení.

Na programu tohoto posezení byla ukázka kompenzačních pomůcek, které si mohli všichni zúčastnění vyzkoušet. Následovala přednáška na téma "Bezpečná domácnost" - jak nenaletět podvodníkům, jak se ubránit kapsářům apod.Všichni zúčastnění obdrželi letáčky o bezpečné domácnosti.

Kdo měl zájem, mohl si u naší vrchní sestry Mgr. Jany Bartošové nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Na závěr jsme si pro naše seniory připravili příklady na cvičení paměti a poté jsme si je všichni společně zkontrolovali.

Celým odpolednem nás provázela dobrá nálada a příběhy našich klientů. Všem zúčastněným tímto děkujeme!

Související galerie