Domácí - terénní hospicová péče

V rámci Komplexní domácí péče zajišťujeme také Domácí - terénní hospicovou péči, aby člověk mohl důstojně a s minimální bolestí dožít svůj život ve svém domácím prostředí a mezi svými blízkými.

Domácí - terénní hospicová péče obsahuje jak prvky zdravotní (odborné zdravotnické výkony hrazené pojišťovnou), tak sociální (péče o hygienu, stravu apod.). Kromě toho zprostředkujeme psychickou i duchovní podporu nejen pro umrajícího, ale i pro jeho okolí (včetně následné pomoci pozůstalým).

 

Kontakty:

Mgr. Jana Řeháková, tel. 731 604 510, e-mail 58AkOb9%WdBFRYUSY9HnV8en4-rhT65j4mnhTj

Mgr. Jana Bartošová, tel. 731 604 187, e-mail 58AkO05jahFy.Z4WH-oEU3%gcbpoO1.7~bGkO1p