Jdeme životem spolu s vámi

Domácí hospic České Budějovice - Městská charita

Domácí - terénní hospicová péče

V rámci Komplexní domácí péče zajišťujeme také Domácí - terénní hospicovou péči, aby člověk mohl důstojně a s minimální bolestí dožít svůj život ve svém domácím prostředí a mezi svými blízkými.

Domácí - terénní hospicová péče obsahuje jak prvky zdravotní (odborné zdravotnické výkony hrazené pojišťovnou), tak sociální (péče o hygienu, stravu apod.). Kromě toho zprostředkujeme psychickou i duchovní podporu nejen pro umrajícího, ale i pro jeho okolí (včetně následné pomoci pozůstalým).

 

Kontakty:

i-kjEKF7cenjEKvd-kvjeN4sIgBFQmT6hU, tel. 731 604 510, e-mail pavla.florianova@mchcb.cz

t%EhQMQBWgnjEKr7~mBjeP4sIhIjeN4sI, tel. 731 604 187, e-mail jana.bartosova@mchcb.cz