Domino sjíždělo Vltavu

Domino sjíždělo Vltavu

DOMINO (služba pro lidi s duševním onemocněním Městské charity České Budějovice) ve dnech 15. - 16. 7. 2014 absolvovalo sociálně terapeutický pobyt na řece Vltavě. Letošní ročník byl o to zajímavější, jelikož byl propojen se vzdělávacím programem (čtěte dále)

Své vodácké schopnosti si při splouvání řeky Vltavy spolu s uživateli služby Domino vyzkoušeli jak pracovníci Domina, dobrovolnice, tak i pracovnice Eurocentra České Budějovice.

„Sociálně terapeutický pobyt je pořádán Městskou charitou v Českých Budějovicích, střediskem DOMINO – služba pro lidi s duševním onemocněním tradičně každým rokem. Jedná se především o zážitkovou terapii, která je pro lidi s duševním onemocněním přínosem především v jejich aktivizaci a seberealizaci. Letošní ročník jsme chtěli propojit i se vzdělávacím programem, proto jsme oslovili Ing. Moniku Bokšovou z Eurocentra České Budějovice, která nám uspořádala přednášky ohledně členských států EU včetně jejich kulturních zvyklostí.“ uvedla Mgr. Kateřina Kosová vedoucí služby DOMINO.

DOMINO děkuje firmě Kanak za cenovou nabídku a nadstandardní péči, kterou po celý pobyt poskytovala. Na závěr pěkně po vodácku AHOOOOJ v příštím roce na Vltavě!

Související galerie