Pozvala nás Arpida

Pozvala nás Arpida

Uživatelé a pracovníci Centra Arpida, Nazareta a Domina se ve středu setkali a společně spolu pobyli a zazpívali si u krbu v Arpidě, kde si mohli, kromě jiného, třeba opéct špekáčky.

Předvánoční atmosféru tvořila výzdoba, navařený punč, napečené cukroví, ale hlavně koledy a spirituály, které všem zpívala skupina Gratify. V této kapele hraje a zpívá Lucie Nová, která v posledních třech měsících v Dominu vedla aktivitu Hudební inspirace.

Společně s Dominem nacvičila čtyři vánoční písně, které ostatním nejen zazpívali, ale podíleli se i na hudebním doprovodu. Hudba byla skutečně nádherná. Po vystoupení Gratify upustili oslavující od diskotéky a zůstali i nadále u koled a vánočních písní.