Bezdomovci ztvárnili Ježíšovu křížovou cestu

Bezdomovci ztvárnili Ježíšovu křížovou cestu

Bezdomovecké divadlo Domu svatého Pavla se stejně jako v předešlých letech nechalo v době Velikonoc inspirovat Ježíšovým příběhem. Tentokrát pro zpracování a scénář posloužila modlitba Bolestného růžence, která připomíná tajemství Ježíšova utrpení a smrti.

Scény odrážely pět částí zmíněné modlitby, herci tvořili živé obrazy a Ježíš pronášel biblické výroky. Děj začíná v Getsemanské zahradě, kde Ježíš bojuje ve smrtelných úzkostech se svým božským posláním a kde je nakonec zrazen a končí jeho ukřižováním a smrtí.

Představení probíhalo přímo v prostorách Nízkoprahové denního centra Domu svatého Pavla, kde jsme mimochodem využili Bezdomovecký Kříž, který si v rámci zdejší psychoterapeutické skupiny uživatelé před osmi lety sami vyrobili. Na tomto kříži probíhal vrchol celého představení.

Role Ježíše se neopakovatelným způsobem zhostil jeden z uživatelů Domu svatého Pavla, Pavel Lomnický. Za jeho výkonem nebyl jen herecký talent, ale zrcadlil i jeho osobní zkušenost s bolestí, umocněnou životem na ulici.

Právě život na ulici dával představení další rozměr. V mezihrách se ozývaly prosby jako: „A tak tě Ježíši prosíme, aby ty, který jsi zažil tu nejpronikavější duševní bolest, jsi nám byl v našich úzkostech vždycky nablízku. Především nám, kteří jsme se ocitli, byť často svojí vinou na samém dně lidské společnosti a existence“. Nebo: „Ježíši, ty jsi třikrát padnul a třikrát ses zvednul. My bohužel pouze padáme a jsme, kde jsme, tedy na ulici. Prosím dej nám jen zlomek tvojí síly a vůle abychom toto dokázali obrátit.“

To byl tedy pokus bezdomoveckého divadla o zinscenování Ježíšova utrpení, kde vlastně nešlo ani tak o divadlo, ale spíše o duchovní poselství pro lidi bez domova.

(Jako každoročně režisérem této úžasné akce byl psychoterapeut Domu sv. Pavla František Voják.) 

 Městská charita České Budějovice tímto děkuje paní Ireně Duchoňové z projektu Člověk a víra za krásné fotografie.