Dům sv. Pavla - další služby pro uživatele

Sociální poradenství a kontakt se sociálními pracovníky:

- nabídka využití návazných služeb (azylové domy pro ženy, léčebny, domovy důchodců atd.) 

 

Sebevzdělávání (práce na PC):

Vyhledávání práce a ubytování na internetu- tuto činnost mohou uživatelé provádět sami nebo s pomocí sociálních pracovníků Domu sv. Pavla.

Pravidelně uživatelé využívají možnosti kontaktu s psychoterapeutem

K pracovní terapii, motivaci a získávání sebedůvěry uživatelů Domu sv. Pavla slouží distribuce časopisu Nový prostor.

 zpět na Dům sv. Pavla