Dům sv. Pavla - pomoc lidem bez domova (nejen) v zimě

Dům sv. Pavla - pomoc lidem bez domova (nejen) v zimě

Služby Domu sv. Pavla jsou poskytovány celoročně. V zimním období služby přizpůsobujeme zvýšeným potřebám klientů. Spolupracujeme také s Městskou policí a s terénním programem Městské charity ČB.

Na situaci během zimního období se snažíme pružně reagovat a poskytovat dle aktuálních možností nabídky od dárců a dobrovolníků ve spolupráci s DsP – např. víkendový výdej teplé polévky, mimořádné potravinové pomoc, a další.

 

20.12.2018 budeme v Domě sv. Pavla, již tradičně, pořádat Vánoční večeři pro lidi bez domova. Každý kdo přijde, dostane nejen polévku a řízek se salátem, ale také vánoční balíček. Na zajištění dárků pro klienty spolupracujeme již několikátým rokem se studenty Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích pod vedením paní profesorky Mgr. Pavly Trendové, kteří v rámci školy pořádají sbírku, balíčky připravují a sami je také lidem bez domova předávají.

Nízkoprahové denní centrum-NDC (8:00-16:00, po-ne):

Možnost sprchy a využití kuchyňky, poskytnutí teplého ošacení v rámci šatníku (oblečení získáváme od dárců), poskytnutí potravinové pomoci, poskytnutí základního ošetření (např. převazy popálenin, omrzlin) v rámci ošetřovny.

Každý všední den je poskytována teplá polévka zdarma, a to v čase 14:00-14:30.(v zimním období se zájem ze strany klientů zvyšuje).

Standardní doba využití NDC je 4hod/den - v mrazivém počasí se tato doba prodlužuje dle aktuálních pokynů vedoucí služeb (klienti jsou o této možnosti informovaní)

Noclehárna:

V zimním období je otevřená již od 17:30 a v případě mrazivého počasí se zároveň vyhlašuje tzv. KRIZOVÝ REŽIM (viz. přiložená metodika)

Metodika krizového režimu Domu sv. Pavla ( DsP) - Noclehárna

Krizový režim je v DsP vyhlašován v případech, kdy by mohli být uživatelé služeb DsP a lidé (muži) žijící na ulicích v Českých Budějovicích vlivem nepříznivého počasí ohroženi na životě.

Krizový režim představuje možnost přenocování zdarma v prostorách Nízkoprahového denního centra (dále NDC) na „kulturní místnosti“.

Tento režim se vyhlašuje zpravidla v zimních měsících, kdy ve večerních hodinách, po skončení příjmu do služby Noclehárna v 19:30 hod (i v případě, že není zaplněná kapacita služby Noclehárna), a to pokud klesne venkovní teplota pod -5°C, v případě očekávaného poklesu teploty v průběhu noci, při náhlých změnách počasí (např. náhlý pokles teploty do mínusu) a v případě přírodní katastrofy.

 Informace o teplotních a povětrnostních podmínkách v Českých Budějovicích se zjišťují na www.meteocentrum.cz .

Kompetentní ke schválení krizového režimu je vedoucí Domu sv. Pavla – Bc. Petra Vohlídalová – tel: 776 655 305, vedouci.ad@mchcb.cz. Krizový režim vyhlašuje těmito způsoby:

  • zápisem do knihy služeb v NPV, kdy vymezí začátek a konec krizového režimu, případně uvede upřesňující informace
  • telefonicky – na základě aktuální povětrnostní situace kontaktuje sloužícího sociálního asistenta, konzultuje s ním nastalou situaci a po jejím vyhodnocení asistenta instruuje k zahájení krizového režimu.
  • Telefonicky - na základě podnětu od sloužícího sociálního asistenta a jím zjištěné aktuální situace.

Pravidla krizového režimu DsP

Pravidla rámcově vymezují poskytování krizového režimu a mohou být na základě aktuální situace vedoucím Domu sv. Pavla, popřípadě ředitelem Městské charity upraveny (např. záznamem v knize služeb – NewPeople či telefonickou konzultací se sloužícím sociálním asistentem).

Podmínky pro využití krizového režimu jsou

 - pouze pro muže

 - alkoholová tolerance do 1,5 %o alkoholu

 - neagresivní jednání zájemce

 - zájemce nemusí mít platný osobní doklad

 - využití je zdarma

 - neplatí žádné distance a podmínky z individuálního plánu zájemce

 

  • Uživatelé krizového režimu jsou přijímáni do prostor NDC, zejména pak na „kulturní místnost“
  • Kapacita krizového režimu je max. 20 osob
  • Do krizového režimu jsou zpravidla přijímáni uživatelé (či zájemci) služeb DsP, kteří nemohou využívat službu azylový dům či noclehárnu z důvodu podmínek uvedených v individuálním plánu (např. mají distanc na služby do splnění určité podmínky), ti uživatelé, kteří mohou využívat noclehárnu a splňují podmínky pro využití služby, jsou přijímáni na noclehárnu za standardních podmínek. Postup určuje sloužící sociální asistent, snaží se tímto předejít možnému zneužívání krizového režimu.
  • Příjem do krizového režimu probíhá mezi 19:30 a 21:30., krizový režim končí druhý den ráno v 8:00. Mimo tuto dobu lze přijmout zájemce, kterého v noci přivezla městská či státní policie, případně byl přivezen sanitou z nemocnice, jako prevence úmrtí zájemce z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.
  • Do 22:00 hod. (začátku nočního klidu) mají uživatelé krizového režimu možnost využít: sprchu NDC, kuchyňku NDC, práce na PC a internetu
  • Uživatelům krizového režimu nejsou poskytovány lůžkoviny, matrace apod. (zachování hygienických standardů)
  • Při příjmu do krizového režimu je určen jeden uživatel krizového režimu, který ráno mezi 7:30 a 8:30 uklidí prostory NDC