Krizový režim Domu sv. Pavla

Krizový režim je v DsP vyhlašován v případech, kdy by mohli být uživatelé služeb DsP a lidé (muži) žijící na ulicích v Českých Budějovicích vlivem nepříznivého počasí ohroženi na životě. Tento režim se vyhlašuje v případě, že je plně zaplněna kapacity Noclehárny a v případě přírodní katastrofy. Krizový režim představuje možnost přenocování v prostorách nízkoprahového denního centra na „kulturní místnosti“.

Podmínky pro využití krizového režimu jsou

  • pouze pro muže
  • alkoholová tolerance do 1,5‰ alkoholu
  • neagresivní jednání zájemce
  • zájemce nemusí mít platný osobní doklad
  • využití je zdarma
  • neplatí žádné distance a podmínky z individuálního plánu zájemce

Kapacita krizového režimu je max. 20 osob

Příjem do krizového režimu probíhá mezi 19:30 a 21:30., krizový režim končí druhý den ráno v 8:00. Mimo tuto dobu lze přijmout zájemce, kterého v noci přivezla městská či státní policie, jako prevence úmrtí zájemce z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.

 

zpět na Dům sv. Pavla