Nikdo nemusí v mrazech nocovat na ulici

Nikdo nemusí v mrazech nocovat na ulici

Dům sv. Pavla - Č. Budějovice, Riegrova  32 - je připraven pomoct všem lidem bez domova. Nikdo nemusí v těchto mrazech nocovat venku. Neplatí žádná běžná omezení. Více v článku.

DOBA POBYTU NA NÍZKOPRAHOVÉM DENNÍM CENTRU + DISTANCE :

VZHLEDEM K AVÍZOVANÝM VELKÝM MRAZŮM PRODLUŽUJEME AŽ DO ODVOLÁNÍ DOBU POBYTU PRO UŽIVATELE NA 4hod / DEN.

AŽ DO ODVOLÁNÍ ZÁROVEŇ POSOUVÁM VEŠKERÉ DISTATNCE UŽIVATELŮ NA NOCLEHÁRNĚ A DENNÍM CENTRU - TO ZNAMENÁ, ŽE UŽIVATELÉ MOHOU PO DOBU MRAZŮ (DO ODVOLÁNÍ) SLUŽBY VYUŽÍVAT A DISTANC SE JIM POSUNE AŽ PO SKONČENÍ MRAZŮ

KRIZOVÝ REŽIM NA NOCLEHÁRNĚ:

AŽ DO ODVOLÁNÍ JE VYHLÁŠEN KRIZOVÝ REŽIM NA NOCLEHÁRNĚ - PŘÍJEM OD 19:30, VYUŽITÍ ZDARMA, KAPACITA 20 MUŽŮ