Poslání a cíl projektu - Dům sv. Pavla

Posláním Centra sociálních služeb Dům sv. Pavla je podpořit osoby bezprostředně ohrožené nebo postižené sociálním vyloučením a osoby bez přístřeší k aktivnímu řešení jejich situace. Důležitým prvkem této podpory je snaha o vytvoření pocitu přijetí, bezpečí a opory.

Dům sv. Pavla funguje od roku 1996 a poskytuje komplex sociálních služeb (dle zákona 108/2006 Sb.) lidem v krizové životní situaci v souladu se Standardy kvality sociálních služeb. Cílovou skupinu tvoří nejen lidé bez domova, ale i lidé v situaci související se sociální problematikou (viz níže). Konečným cílem je opětovné začlenění uživatelů všech sociálních služeb Domu sv. Pavla do společnosti, návrat na trh práce, usnadnění samostatné existence a podpora při získávání nezávislosti na systému sociálních služeb. Tohoto cíle je dosahováno účinnou motivací uživatele a individuálním přístupem.

Dům sv. Pavla poskytuje pomoc formou komplexu služeb. Nabízené služby jsou propojené, s důrazem na individuální situaci klienta. Důležitým prvkem pomoci je snaha vytvářet pocit přijetí, bezpečí a opory, tedy aspektu, který většina uživatelů ani ve svém dětství nepoznala.

Dům sv. Pavla není bezbariérové zařízení, sociální služby, které poskytuje, nejsou určeny pro osoby, které pro pohybové postižení používají trvale kompenzační pomůcky, zejména invalidní vozík, a nejsou schopny samostatně zvládnout bariéru schodů apod.  

 

zpět na Dům sv. Pavla