Bezdomovci - lidé mezi námi

Kulturně osvětová akce „Bezdomovci – lidé mezi námi“ probíhala v českobudějovické Galerii U Beránka  od pátku 29.  do soboty 30. května. Celou akci uspořádali zaměstnanci Terénního programu a Domu sv. Pavla při Městské charitě České Budějovice, kteří se zabývají problematikou lidí bez domova a snaží se jim v jejich nelehké životní situaci pomáhat.

Návštěvníci si užili bohatý kulturní program, který byl v pátek zahájen prezentací služeb Terénního programu a Domu sv. Pavla. Dále nás pobavilo Bezdomovecké divadlo Domu sv. Pavla, které zahrálo velmi vydařené představení investigativní pohádky Perníková Karkulka se snahou přiblížit divákům, jak tenká hranice může být mezi dvěma zdánlivě neslučitelnými světy. Chvíle volna vyplňovali dva veselí harmonikáři Vladimír Lutovský a Oldřich Augustýn, kteří rozezpívali i diváky.

Páteční večer byl zakončen prohlídkou města s panem Miroslavem žijícím na ulici a jeho zasvěceným výkladem jak na ulici přežít.

Sobotní dopoledne jsme zahájili snídaní a poté probíhala přednáška na téma Psychoterapie a její význam pro lidi bez domova. Během netradiční módní přehlídky, byly k vidění současné trendy ze světa bezdomovců. Souběžně s módní přehlídkou běžela proměna jedné uživatelky z ulice – nutno podotknout, že velmi zdařilá.

Po celou dobu akce, v rámci doprovodného programu, bylo možné shlédnout výstavu fotografií na téma Lidé bez domova a probíhala sbírka ošacení, obuvi a trvanlivých potravin. Pro návštěvníky bylo připraveno i občerstvení.

Velké díky patří sponzorům, bez jejichž pomoci by akci nebylo možné uskutečnit – Dům U Beránka, LAPROD. AK s.r.o., Cukrárna U Broučků, PENAM, a.s..

Gabriela Kombercová