Dušičková mše za zemřelé bezdomovce

Dušičková mše za zemřelé bezdomovce

Dne 3. 11. 2016 se konal již pátý ročník Dušičkové mše za všechny, kteří žili a zemřeli na ulici. Akci pořádal Terénní program Městské charity v Českých Budějovicích a to ve Studentském kostele sv. Rodiny.

Mši sloužil P. Pavel Němec, který jmenovitě vzpomněl na všechny zemřelé bezdomovce za uplynulý rok a taktéž na ostatní osoby bez přístřeší. Hudbu zajišťovali studenti ze sboru z Biskupského gymnázia J. N. Neumanna, kteří zazpívali a zahráli několik písní. Na Dušičkovou mši se přišlo podívat přibližně 45 lidí. Zúčastnili se jí lidé jak z veřejnosti, tak také zaměstnanci Městské a Diecézní charity České Budějovice, nechyběli studenti z Biskupského gymnázia J. N. Neumanna a také několik našich uživatelů bezdomovců, kteří si přišli zavzpomínat na své kamarády.

Součástí mše byla každoroční dobrovolná sbírka rukavic, čepic, šál a ponožek (nové i staré), které osoby bez přístřeší v zimě nejvíce využijí. U vstupů byly krabice, do kterých mohli příchozí lidé věnované věci umístit. Celkem se vybralo 89 párů ponožek, 38 čepicí, 24 párů rukavic a 16 šál. Krom toho se také vybralo i další oblečení a to 1 vesta, 3 svetry a 4 boty.

U vstupů také nechyběly informační letáčky Terénního programu, které byly lidem k dispozici. Všem dárcům moc děkujeme, veškeré oblečení poslouží uživatelům v zimním období. Děkujeme taktéž zúčastněným, že s námi uctili památku těch, kteří žili a zemřeli na ulici.