Mše za zemřelé bezdomovce 2018

Mše za zemřelé bezdomovce 2018

Dne 5. 11. 2018 pořádal Terénní program Městské charity v pořadí již sedmou Dušičkovou mši za všechny, kteří kdy žili a zemřeli na ulici. Mše se konala od 16:00 hodin ve Studentském kostele sv. Rodiny.

Mši sloužil P. Pavel Němec, spirituál Biskupského gymnázia J. N. Neumanna, který vzpomněl na všechny zemřelé bezdomovce a jmenovitě také na ty, kteří nás opustili v tomto roce. Celkem se jednalo o osm uživatelů.

Hudební doprovod zajistili studenti ze sboru Biskupského gymnázia, kteří zazpívali a zahráli několik písní. Mše se zúčastnilo celkem 35 lidí. Podívat se a zavzpomínat přišli nejen zaměstnanci Městské charity České Budějovice, ale také studenti z Biskupského gymnázia, lidé z řad veřejnosti a také několik našich uživatelů, bezdomovců.

Součástí mše byla i letos dobrovolná sbírka oblečení pro lidi bez domova. K dispozici byly instalovány krabice, do kterých mohli příchozí přinesené oblečení vložit. U vchodu byly k dispozici také informační letáky Terénního programu, které si mohl jakýkoli příchozí vzít a dozvědět se tak více o naší službě a službách Domu sv. Pavla.

Související galerie