Dětský den na "Palačáku"

Dětský den na "Palačáku"

Tradiční dětský den v netradičním termínu uspořádali pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) V.I.P. Na pomoc si přizvali pracovníky NZDM Srdíčko-Jiloro a Sasrd SASANKY

Jako parťáky k sobě měli 9 klientů a jednu maminku.

Děti, které se nebojí otestovat svou odvahu, prověřit znalosti lidského těla nebo protáhnout celé tělo, se sešly v odpoledních hodinách na Palackého náměstí. Jejich soutěživost podpořila existence „krámku“, ve kterém si mohli soutěžící za své výkony vybrat krásné odměny. Jednou z odměn a zároveň úkolů bylo vymalování si vybraného sádrového odlitku.

V prvním kole prošlo stanovišti 49 dětí, druhým kolem hrdinně proběhlo 28 dětí.

 

DD1

DD2