Jdeme životem spolu s vámi

Pasování školáků v NZDM V.I.P.

Pasování školáků v NZDM V.I.P.

Na začátek školního roku jsme pro děti připravili pasování školáků v NZDM V.I.P. Ve spolupráci se Sasankou jsme zorganizovali odpoledne plné vědomostních úkolů – škola hrou. Když děti dorazily, dostaly kartičku, kde měly splnit šest úkolů, které měly prověřit jejich znalosti a dovednosti ze školy a u prvňáčků jejich školní zralost. 

Na prvním stanovišti děti skládaly obrázky podle časové posloupnosti a převyprávěly kraťoučký příběh. Na dalším stanovišti procvičovaly pomocí Logico piccolo prostorovou orientaci a slovní zásobu. Dalším úkolem bylo nakreslit svojí rodinu se všemi členy. Čtvrtý úkol procvičil tvary, barvy a paměť. Předposlední stanoviště prověřilo logické myšlení a hledání významových dvojic. Na šestém stanovišti děti skládaly slova podle obrázku.

Zrovna když děti neplnily žádný úkol nebo už měly vše splněno, mohly se občerstvit v našem koutku džusem a sladkými buchtami. S kartičkou se splněnými úkoly šly děti k Janě a ta jim vydala jejich balíček školních pomůcek, sestavený podle předem vyplněného seznamu od rodičů. Tímto jsme chtěli zabezpečit uživatele konkrétními školními pomůckami, které potřebují.

Dětí přišlo na akci tak akorát, aby se jim mohli pracovníci individuálně věnovat a pečlivě s nimi jednotlivé úkoly projít, a udělat si představu o každém školákovi, což můžeme využít při práci pro školní přípravu. A radost máme i ze spolupráce rodičů, se kterými jsme dali dohromady konkrétní seznamy školních pomůcek.

Děkujeme za školní pomůcky ze sbírky Spolku DialoguCB

Související galerie