V.I.P. poznávalo Evropu

Eurocentrum České Budějovice je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se Evropské unie. Poskytuje informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízí informační materiály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie.

Ve čtvrtek 17. 7.2014 byl pro děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P. připraven program od paní Moniky Bokšové z Eurocentra. Ta přišla už v půl jedné, aby si všechno připravila. Děti celé netrpělivé koukaly za okny, co se bude dít.

Ve 13 hodin jsme děti pustili do klubu. Nejdříve si společně povídaly o České republice. Potom se už rozdělily na tři skupiny – Slovensko, Německo, Itálii. Každá země (skupinka) prošla třemi stanovišti, na kterých se dověděla spoustu zajímavých věcí o té své zemi. U nás děti vymalovávaly obrázek státu, na jiném se orientovaly na mapě a na třetím stanovišti poslouchaly včelku Máju.

Na konci měla každá skupinka za úkol představit tu svou zemi a říct ostatním kde leží, jaké jsou tam hory, jaké tam tečou řeky, jak se tam mluví, čím se platí, jaké je tradiční jídlo, co tam nejraději dělají atd.

Na závěr si mohly všechny děti zamávat vlajkou Evropské unie a samozřejmostí byly i dárečky. Každý dostal tužku, cestovní pas, obal na CD. Jako společný dárek jsme dostali malovanou mapu Evropské unie, kterou si velice rádi vystavíme v klubu.

Akce se dětem moc líbila. Dozvěděly se na ní spoustu zajímavých věcí o třech zemích, které mohly srovnávat s Českou republikou. Děti mě moc překvapily, tím co všechno věděly. A i ten nejmenší cestovatel si zapamatoval, že se v Itálii hraje fotbal.   

 

 

Související galerie