SOCHY pro Budějckou stravenku

Po tři dny vznikaly pod rukama řezbářů Františka Kynčla, Ondřeje Drábka a Rajmunda Holíčka sochy s cílem získat finanční prostředky na nákup stravenek, kterými jsou odměňovány osoby bez domova za jejich veřejně prospěšnou činnost - úklid našeho města.
Dobrovolníkům Charity se během několika posledních měsíců podařilo v rámci projektu Budějcká stravenka doslova zvednout z laviček cca 60 osob a zaktivizovat je k víceméně pravidelné činnosti, která v mnoha případech vedla k vytvoření pracovních návyků, k prvnímu důležitému kroku na cestě "z ulice".

Postupný nárůst zájmu ze strany osob bez domova o tuto činnost nás potěšil, ale současně s sebou přinesl jeden problém – vyčerpané stravenkové konto. Vybudování vzájemné důvěry nebylo jednoduché, neradi bychom o ni přišli, proto jsme se rozhodli jednat a zorganizovat benefiční akci Sochy pro Budějckou stravenku.

Benefiční akce takového rozměru nepořádáme každý den, nicméně vůle a víra všech zúčastněných nakonec zvítězily nad počátečními obavami, podařilo se sehnat vhodné dřevo (Lesy a rybníky města Českých Budějovic), prostor pro výrobu (Hoch Špalíček), šikovné řezbáře a ochotné dobrovolníky, ozvučené pódium na akci Město lidem - lidé městu pro prezentaci a reprezentativní prostory (Zahradnické centrum Ferenčík) pro prodej. Všem výše jmenovaným patří obrovský dík za jejich důveru, čas a podporu!

Nyní nás čeká závěrečná fáze, která prověří efektivitu našeho záměru a v ideálním případě bude i zdrojem potřebných financí.


Do 2.11. 2020 si můžete sochy prohlédnout (i zakoupit)

v prostorách Zahradnického centra Ferenčík

Mezi zelení zde najdete např. dřevěného anděla, březový interiérový sloup, děvčátko s koněm nebo hříbek. Každá vyrobená motorovou pilou z jednoho kusu dřeva.

Koupí sochy podpoříte dobrou myšlenku, získáte originální dekoraci do zahrady či interiéru a dárcovský certifikát. Hodnotu daru (uzavřeme s vámi Darovací smlouvu) si budete moci odečíst od základu daně.


Děkujeme, že pomáháte s námi!

 

Nabídka soch

kun  kun 1


Děvčátko s koněm

Materiál: dub
Výška: 160 cm
Autor: Ondřej Drábek

Cena: 9 960 Kč (166 stravenek)

   sloup 1sloup

Interiérový sloup

Materiál: bříza
Výška: 260 cm
Autor: František Kynčl

Cena: 9 960 Kč (166 stravenek)

V páru

V páru


Materiál: dub

Výška: 99cm
Autor: František Kynčl

Cena: 4 980 Kč (83 stravenek)

hribek

Hříbek


Materiál: lípa
Výška: 38 cm
Autor: Rajmund Holíček

Cena: 1020 Kč (17 stravenek)

andelandel 1

Anděl


Materiál: lípa

Výška: 170 cm
Autor: František Kynčl

Cena: 6000 Kč (100 stravenek)

polokmenpolokmen 1

Polokmen


Materiál: lípa

Výška: 170 cm
Autor: František Kynčl

Cena: 1 980 Kč (33 stravenek)

Pro více informací můžete kontaktovat:
Bc. Isabela Šilhová, tel. 774 655 377, e-mail: isabela.silhova@cbudejovice.charita.cz