Poděkování obci Staré Hodějovice

Poděkování obci Staré Hodějovice

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. a SASANKA by chtěly tímto poděkovat zástupcům obce Staré Hodějovice za možnost koledovat v rámci Tříkrálové sbírky v jejich obci.

V sobotu 7. 1. jsme koledovali ve Starých Hodějovicích. Zástupci obce nám opět dali možnost využít prostory obecního úřadu k tomu, abychom se připravili na koledování (převléknout se, občerstvit a doladit poslední tóny tříkrálové koledy).

Díky ochotě a spolupráci si Městská charita od občanů obce Staré Hodějovice odnesla v kasičkách krásných 10 055 korun českých.

Ještě jednou děkujeme.

TS Hodějovice