Jdeme životem spolu s vámi

Jak přispět Městské charitě

Finanční dary:

  • bezhotovostním převodem na účet číslo: 7000029251/8040 (Oberbank AG)
  • hotovost do pokladny na sekretariát Městské charity (Žižkova 12, 2. patro - vystavení smlouvy o daru)
  • poštovní poukázkou (na účet 7000029251/8040 (Oberbank AG) nebo na adresu - Městská charita České Budějovice, Žižkova 12, Č.Budějovice 370 01)

více zde

nebo Vám poradí Bc. Kristýna Koutská, tel. 731 604 183, e-mail kristyna.koutska@mchcb.cz