Jdeme životem spolu s vámi

V roce 2017 jsme při Tříkrálové sbírce vybrali 387.738,- Kč. Všem dárcům, ale i koledníkům, vedoucím skupinek a organizátorům upřímně děkujeme.

Kolik se vybralo v jednotlivých sbírkách od roku 2007 do roku 2017 ukazuje graf (klikněte)

Celostátní přehled o výsledcích sbírky najdete zde

Záměry ostatních charit českobudějovické diecéze najdete zde 

Slavnostní žehnání koledníkům (pod záštitou primátora města Č. Budějovice ing. Jiřího Svobody a za účasti biskupa Mons. Pavla Posáda)

5. 1. 2017   16.00 slavnostní požehnání koledníkům na Náměstí Přemysla Otakara II. před radnicí      

Časový rozsah sbírky 2017:

1. 1. 2017 - 15. 1. 2017

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2016 se v celostátním měřítku koná již pošestnácté. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.  

Výnos sbírky se rozděluje podle tohoto klíče:

  • 65 % samostatné a společné projekty místních charit v regionech, kde se výnos vykoledoval
  • 15 % projekty diecézních charit
  • 10 % humanitární pomoc
  • 5 % projekty pomoci organizované sekretariátem CHČR
  • 5 % režijní náklady na pořádání sbírky.

Městská charita České Budějovice využije "svých" 65 % na:

  • pomoc seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům
  • pomoc dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich rodinám
  • pomoc lidem bez domova a v nepříznivé životní situaci
  • pomoc lidem s chronickým duševním onemocněním

 

žehnání koledníkům

záměry sbírky

Výnos Tříkrálové sbírky minulý rok (2016) za Městskou charitu Č. Budějovice byl 374.003,- Kč. Děkujeme

Přehled minulé sbírky (2016) po kasičkách zde

Nová auta pro naši Charitu

Sestry Domácí zdravotní péče Městské charity Č. Budějovice dostanou do užívání dva nové služební vozy - sněhově bílá vozidla Škoda City GO pořizuje Městská charita kromě jiného také díky dárcům Tříkrálové sbírkya příspěvku českobudějovické firmy Porsche, který činí 105.000,- Kč.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun. Děkujeme!

Tříkrálové kolednice z Chotče na Pardubicku. Snímek Martina Chvojková

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

Poděkování obci Staré Hodějovice

Poděkování obci Staré Hodějovice

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. a SASANKA by chtěly tímto poděkovat zástupcům obce Staré Hodějovice za možnost koledovat v rámci Tříkrálové sbírky v jejich obci.

Poděkování českých a moravských biskupů

ilustrační foto: Alena Jílková, koledníci z Moravské Třebové

Poděkování tříkrálovým organizátorům, koordinátorům, koledníkům, rodičům i dárcům přichází také z České biskupské konference. „Děkujeme za to, že prošlapáváte cestu,“ píší čeští a moravští biskupové. S potěšením zveřejňujeme poselství, které přinesl portál církev.cz.

Jak jsme počítali kasičky

napsali v Českobudějovickém deníku 18. 1. (klikněte).

A napočítali jsme krásných 387 738 Kč. Děkujeme.

Víceo Tříkrálové sbírce zde

Tisk o žehnání koledníkům v Č. Budějovicích

O požehnání koledníkům na českobudějovickém náměstí včetně příjezdu tří králů na koních píše 5.1. Českobudějovický deník nebo také můžete číst zde a fotky a video najdete zde

V lednu proběhne již posedmnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Tříkráloví koledníci. Snímek Lubomír Kotek

V první polovině ledna se v ulicích našich obcí a měst opět vyrojí koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících či náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či sociální situaci.