Šlapali jsme oranžové kolo

Šlapali jsme oranžové kolo

Městská charita Č. Budějovice a Farní charita Zliv dostaly možnost od Nadace ČEZ "vyšlapat si" peníze na oranžovém kole.

V sobotu 16.8. jsme této možnosti využili při příležitosti Slavností mrkve ve Zlivy. Zapojili se ve velkém naši zaměstnanci, ale i místní obyvatelé či návštěvníci slavností. Všem patří velký dík. Šlapala za nás i ředitelka charity ve Zlivy (a náš ředitel za ně.

Celková částka 55.398,- Kč bude použita na dofinancování služby Osobní asistence, která pečuje o osoby vážně nemocné nebo zdravotně handikapované.

Nadaci ČEZ moc děkujeme.

Související galerie