Jdeme životem spolu s vámi

Den rodiny 2018

Den rodiny 2018

Již třetí ročník oslavy Dne rodiny pořádá sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Sasanka ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Srdíčko-Jiloro.

Smyslem této akce je podpora rodin a podpora vzájemné sounáležitosti a lásky. Chceme touto cestou poukázat na sílu rodiny, na důležitost spolupráce a vzájemné opory při zvládání běžných i obtížných životních situací. Zároveň chceme vyjádřit uznání rodině jako pevnému a harmonickému základu společnosti.

Akce se tradičně koná v prostorách zahrady nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Srdíčko-Jiloro na Okružní 621/1a, v úterý 15. 5. 2018 a to od 14:00. Akce je určena pro širokou veřejnost. Zváni jsou především uživatelé obou sociálních služeb a spolupracující organizace, které se podílejí na zlepšení životní situace uživatelů pořádajících sociálních služeb.

Těšit se můžeme na pestrý program, na kterém se podílejí uživatelé nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Srdíčko- Jiloro a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Sasanka. Čeká nás hudební vystoupení, taneční vystoupení, soutěže pro celé rodiny a nebude chybět ani občerstvení.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Sihelníková, vedoucí NZDM Srdíčko-Jiloro a SARD Sasanka, tel. 775 655 422