Nová auta pro naši Charitu

Sestry Domácí zdravotní péče Městské charity Č. Budějovice dostanou do užívání dva nové služební vozy - sněhově bílá vozidla Škoda City GO pořizuje Městská charita kromě jiného také díky dárcům Tříkrálové sbírkya příspěvku českobudějovické firmy Porsche, který činí 105.000,- Kč.

Slavnostní předání vozů a šeku s uvedenou částkou proběhne ve středu 12. 7. v 15,00 hodin v autosalonu Porsche za účasti ředitele pobočky Porsche ČB pana Ing. Josefa Kiselicy, generálního vikáře Biskupství českobudějovického Mons. ThLic. Davida Henzla, ředitele Městské charity České Budějovice Mgr. Josefa Hese a zástupcůdomácí zdravotní péče Městské charity České Budějovice.

Sestry Domácí zdravotní péče Městské charity České Budějovice ročně v domácnostech klientů poskytnou odbornou zdravotní ošetřovatelskou péči téměř dvěma stovkám pacientů, jejichž stav již nelze zvládnout jen laickou péčí, a přesto ještě není nutný pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Třem desítkám klientů byla poskytována hospicová paliativní péče. Ročně sestry služebními vozy najezdí za svými pacienty na Českobudějovicku kolem 150 tisíc kilometrů. Tým kvalifikovaných zdravotních sester poskytuje péči indikovanou lékařem nepřetržitě včetně víkendů a svátků.

Tříkrálová sbírka – výtěžek sbírky za Městskou charitu Č. Budějovice v roce 2017 – 387.738,- Kč,