V mrazivých dnech poskytuje Městská charita pomoc lidem bez domova

V mrazivých dnech poskytuje Městská charita pomoc lidem bez domova

Krizový režim je vyhlašován v případech, kdy by mohli být uživatelé služeb Domu sv. Pavla a lidé žijící na ulicích vlivem nepříznivého počasí ohroženi na životě. Tento režim je vyhlašován v zimních měsících a to pokud klesne venkovní teplota pod -5°C, dále při náhlých změnách počasí či v případě přírodní katastrofy.

Pravidla rámcově vymezují podmínky pro využití krizového režimu. Do tohoto režimu jsou přijímáni pouze muži, kteří nemusí mít platný osobní doklad. Důležitou podmínkou je alkoholová tolerance do 1,5 % alkoholu a neagresivní jednání zájemce. Využití krizového režimu je zdarma, avšak kapacitně je omezen na max. 20 osob.

Zároveň dochází k důslednějšímu monitoringu osob žijících venku i lokalit, kde se vyskytují, terénním programem Městské charity a to z důvodu včasného podchycení možného podchlazení (roznos oblečení a dek do terénu, předávání informací o krizovém režimu).

 

Kontaktní osoby:

  • Dům sv. Pavla – Bc. Petra Vohlídalová, tel. č. 776 655 305
  • Terénní program – Bc. Ingrid Dulawová, tel. č. 731 604 457