Záměry 2021

 • Městská charita České Budějovice

  • Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB: Domácí zdravotní péče, Pečovatelské služby, Osobní asistence a Domácí hospicové péče.

   94 747 Kč
  • Podpora mentálně a tělesně handicapovaného chlapce

   25 000 Kč
  • Lišov: Podpora Hospicové péče sv. Kleofáše. o.p.s.

   15 740 Kč
  • Lišov: Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB: Domácí zdravotní péče, Pečovatelské služby, Osobní asistence a Domácí hospicové péče.

   9 410 Kč
  • Chlumec: Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB -Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.

   5 645 Kč
  • Chlumec: Podpora handicapované dívky s mentálním a tělesným postižením - zakoupení kompenzační pomůcky.

   6 150 Kč
  • Boršov nad Vltavou: Podpora volnočasových aktivit mládeže ve Farní charitě

   10 000 Kč
  • Boršov nad Vltavou: Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.

   42 663 Kč
  • Kamenný Újezd: Podpora volnočasových aktivit mládeže ve farnosti

   5 645 Kč
  • Kamenný Újezd: Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB - Domino, Dům sv. Pavla, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P: a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka

   5 645 Kč
  • Podpora sociálních a zdravotních služeb MCHCB - Domino, Domu sv.  Pavla, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P: a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka

   37 640 Kč
  • Římov: Podpora Domova sv. Alžběty pro matku a dítě Veselíčko

   5 645 Kč
  • Římov: Podpora sociálních a zdravotních služeb Městské charity České Budějovice.

   5 645 Kč
  • Střížov: finanční podpora  FCH Veselíčko: Domova sv. Alžběty pro matku a dítě

   18 820 Kč