Dům sv. Pavla - služby pro osoby bez domova

Riegrova 32, České Budějovice, 370 01 Vedoucí zařízení: Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice Mgr. František Voják - nepedagogický výchovný pracovník Mgr. Václava Businská - projektová manažerka Barbora Bradová, DiS. - sociální pracovník Bc. Kristýna Kožnarová - sociální pracovnice

Seznam služeb: