Dům sv. Pavla - služby pro osoby bez domova

Riegrova 32, České Budějovice, 370 01 Vedoucí zařízení: Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Mgr. Václava Businská - projektová manažerka Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice Mgr. František Voják - nepedagogický výchovný pracovník Barbora Bradová, DiS. - sociální pracovník Bc. Kristýna Kožnarová - sociální pracovnice

Seznam služeb: