Jdeme životem spolu s vámi

Komplexní domácí péče

Žižkova 12/309, České Budějovice, 370 01
  • Tel.: 387 718 208
 

Pod Komplexní domácí péči spadají následující služby:

Charitní pečovatelská služba – CHPS (registrace č. 8321695)

Je terénní sociální služba, která je určena seniorům, dospělým a dětem s různými druhy postižení či omezení (zdravotní postižení, duševní, mentální, chronické či kombinované onemocnění). Služba poskytuje pomoc, podporu a péči v každodenních záležitostech života v domácnostech osob, které mají sníženou soběstačnost. Základním principem služby je poskytování pečovatelských úkonů. Prostřednictvím pečovatelské služby si klient smluvně sjednává vykonávání určitých úkonů péče o vlastní osobu a domácnost, nákupy, apod.

Domácí zdravotní péče - DZP

provádí odbornou zdravotní ošetřovatelskou péči v přirozeném domácím prostředí klienta. Tuto péči poskytují zdravotní sestry na základě doporučení ošetřujících lékařů. DZP poskytuje rovněž domácí hospicovou péči.

 Osobní asistence - OA (registrace č. 1280102)

je terénní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Sociální poradenství poskytujeme všem uživatelům služeb KDP. Sociální pracovnice KDP např. zprostředkovává doplňující či návazné sociální služby, pomáhá při vyřizování osobních záležitostí a v komunikaci s úřady. Spolupracuje také s rodinnými příslušníky a blízkými osobami uživatelů.

 Kompenzační pomůcky - uživatelé služeb KDP si mohou zapůjčit vybrané kompenzační pomůcky.

Městská charita České Budějovice

Seznam lidí:

Zuzana Plecerová - koordinátorka OA Kateřina Komrsková - koordinátorka CHPS B Pavlína Petrásková, DiS. - vedoucí OA, sociální pracovník Mgr. Jana Řeháková - vedoucí CHPS, sociální pracovnice Mgr. Kristýna Švejdová - kompenzační pomůcky Jitka Beníšková - koordinátorka CHPS A Mgr. Jana Bartošová - vrchní sestra

Seznam služeb: